poniedziałek, 22 stycznia 2018

POWSTANIE STYCZNIOWE - KLĘSKA CZY SUKCES?

22 stycznia 1863 r. Tymczasowy Rząd Narodowy ogłosił manifest o rozpoczęciu powstania narodowego przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Bezpośrednią przyczyną wybuchu walk była zarządzona przez Aleksandra Wielopolskiego 155 lat temu „branka” czyli przymusowe wcielenie wybranych młodych mężczyzn z terenu Królestwa Kongresowego do armii rosyjskiej. Miało to zapobiec coraz powszechniejszej antyrosyjskiej konspiracji. 

Branka stała się iskrą powodującą rozpoczęcie walk wojsk powstańczych, jednak nieuzbrojone i nieprzygotowane oddziały poniosły szereg porażek, co postawiło całą insurekcję w niekorzystnym strategicznie położeniu. To oraz nieporozumienia w kierownictwie politycznym powstania, doprowadziło do jego ostatecznej klęski. 

Taki – w skrócie - obraz Powstania Styczniowego wpajano uczniom polskich szkół w czasie PRL, tak też jest ono postrzegane dzisiaj.

Tymczasem wybuch walk, choć faktycznie przyspieszony „branką”, był tylko finalnym akcentem procesów, które rozpoczęły się wcześniej. A epilog, choć tragiczny, przyniósł w dłuższej perspektywie korzystne skutki. 

Zapraszam do lektury interesującego artykułu na temat Powstania Styczniowego.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza