23 lutego 2017

Z KSIĘGI SYRACYDESA

Pierwsze czytanie z czwartku VII Tygodnia Okresu Zwykłego
Z dzisiejszej Liturgii słowa

Nie polegaj na swoich bogactwach i nie mów: Jestem samowystarczalny. Nie daj się uwieść żądzom i sile, by iść za zachciankami swego serca. Nie mów: Któż mi ma coś do rozkazywania? Albowiem Pan z całą pewnością wymierzy ci sprawiedliwość. Nie mów: Zgrzeszyłem i cóż mi się stało? Albowiem Pan jest cierpliwy. Nie bądź tak pewny darowania ci win, byś miał dodawać grzech do grzechu. Nie mów: Jego miłosierdzie zgładzi mnóstwo moich grzechów. U Niego jest miłosierdzie, ale i zapalczywość, a na grzeszników spadnie Jego gniew karzący. Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana ani nie odkładaj tego z dnia na dzień: nagle bowiem gniew Jego przyjdzie i zginiesz w dniu wymiaru sprawiedliwości. Nie polegaj na bogactwach niesprawiedliwie nabytych, nic ci bowiem nie pomogą w nieszczęściu
(Syr 5,1-8).


22 lutego 2017

BÓG NIE DOZWOLI Z SIEBIE SZYDZIĆ

"Nie łudźcie się: Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne" /Ga 6, 7-8/

To nie o uczucia chodzi.
To nie o obrażanie uczuć wiernych, wierzących chodzi.

Tu chodzi o coś więcej...

Szanowni państwo reżyserzy bluźnierczych spektakli i aktorzy biorący w nich udział,
uczestnicy bluźnierczych parad,
szydzicie z Tego, który jest Święty, bluźnicie Temu, który jest Wszechmocny,
choć teraz jest czas milczenia.

Zapłata za dobro i za zło przyjdzie ostatecznie po śmierci...
W tym tkwi pewne niebezpieczeństwo dla czyniących bezkarnie zło.
W tym tkwi pewne niebezpieczeństwo dla zniechęcających się w czynieniu dobra.

Nie,
nie będę groził
nie będę złorzeczył,
nie będę pomstował

bo nie mam żadnego prawa rzucić kamieniem...

ale jako jeden z grzeszników chciałbym ostrzec was, że
jeśli się nie nawrócicie - zginiecie.

Pomnijcie, głupcy w narodzie! 
Kiedy zmądrzejecie, bezrozumni? 
Nie ma usłyszeć Ten, który ucho wszczepił, 
nie ma widzieć Ten, co utworzył oko, 
czy nie ma karać Ten, co strofuje ludy, 
Ten, który ludzi naucza mądrości? 
Pan zna myśli ludzkie: 
że są one marnością /Ps 94, 8-11/