13 lutego 2024

SPOWIEDŹ GENERALNA

Pokój i Dobro!

U progu Wielkiego Postu warto pomyśleć o nawróceniu.

Nie tylko o retuszu, zewnętrznych poprawkach, ale o nawróceniu, którego źródłem i celem jest głębsze przylgnięcie życiem, umysłem i wolą do PANA.

Pomocą może być uświadomienie sobie za jak wielką cenę zostaliśmy nabyci (Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale).

Pomocą może być większe zaangażowanie w modlitwę osobistą i liturgiczną (niedzielna - a może nie tylko niedzielna - Eucharystia.

Pomocą może być dobry rachunek sumienia, dostosowany do wieku, wykonywanych zadań, pełnionych ról...

A może potrzebna będzie spowiedź generalna?