27 grudnia 2019

SZOPKA BOŻONARODZENIOWA W KOŚCIELE W OCIĄŻU

A oto świąteczna dekoracja w Kościele Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Ociążu

Szopka na tle Ołtarza głównego:

Zbliżenie:

Po krótkiej zabawie z programem GIMP:

Mnie osobiście najbardziej podobają się dwa ostatnie

07 grudnia 2019

DZIECI, STRZEŻCIE SIĘ FAŁSZYWYCH BOGÓW! /1 J 5,21/

Adwent, to czas, w którym rozważamy tajemnicę przyjścia Chrystusa Pana do człowieka. 
To przyjście jest trojakie:
Najpierw dokonało się ono poprzez Tajemnicę Wcielenia, gdy Syn Boży stał się człowiekiem, nie tracąc nic ze swej Boskiej natury.
Na końcu czasów przyjdzie aby "sądzić żywych i umarłych", jak powtarzamy w Wyznaniu wiary w czasie uroczystych Mszy świętych.
Ale przychodzi także teraz: w Liturgii kościoła, szczególnie w Eucharystii, w modlitwie, w drugim człowieku.
Posyła też swoich apostołów, żeby rozgłaszali Dobrą Nowinę o swej Obecności.


Jest jednak także ten, któremu to przyjście Pana Jezusa się nie podoba, który jest autorem kuszenia rajskiego, który chce jak największą liczbę ludzi pozbawić wiecznego zbawienia. I zrobi wszystko, żeby osiągnąć swój cel. I on też posyła swoich wysłańców, żeby wprowadzali zamęt.

Dlatego św. Jakub Apostoł ostrzega wiernych chrześcijan, żeby się nie dali zwieść i nie ulegali zwątpieniu...

Umiłowani! Znaleźli się jednak fałszywi prorocy wśród ludu, tak samo jak wśród was będą fałszywi nauczyciele, którzy wprowadzą wśród was zgubne herezje. Wyprą się oni Władcy, który ich nabył, a sprowadzą na siebie rychłą zgubę. A wielu pójdzie za ich rozpustą, przez nich zaś droga prawdy będzie obrzucona bluźnierstwami; dla zaspokojenia swej chciwości obłudnymi słowami was sprzedadzą ci, na których wyrok potępienia od dawna jest w mocy, a zguba ich nie śpi.
Jeżeli bowiem Bóg aniołom, którzy zgrzeszyli, nie odpuścił, ale wydał ich do ciemnych lochów Tartaru, aby byli zachowani na sąd;
jeżeli staremu światu nie odpuścił, ale jako ósmego Noego, który ogłaszał sprawiedliwość, ustrzegł, gdy zesłał potop na świat bezbożnych;
[jeżeli] także miasta Sodomę i Gomorę obróciwszy w popiół skazał na zagładę, dając przykład kary tym, którzy będą żyli bezbożnie;
ale wyrwał sprawiedliwego Lota, który uginał się pod ciężarem rozpustnego postępowania ludzi nie liczących się z Bożym prawem – sprawiedliwy bowiem, mieszkając wśród nich z dnia na dzień, duszę swą sprawiedliwą miał umęczoną przeciwnymi Prawu czynami, które widział i o których słyszał –
to wie Pan, jak pobożnych wyrwać z doświadczenia, niesprawiedliwych natomiast jak zachować na ukaranie w dzień sądu.

Z Drugiego Listu św. Piotra Apostoła (2, 1-9)