27 czerwca 2017

BY NAPRAWIĆ ŻYCIE...

Czasami wpadnie w ucho piosenka, albo tekst, które po pierwszym przesłuchaniu zapadają w pamięć.
Tak było z piosenką Anny Wyszkoni "Biegnij przed siebie".

Tak było wczoraj, gdy słuchając w samochodzie Jedynki, trafiłem na piosenkę Anety Nayan "Nowy dom".

I mądre słowa, które tam wyśpiewała: "By naprawić życie, człowiek musi żyć".

Od życia, nawet zepsutego, nie wolno uciekać.
Można je naprawić.
Ale żeby tego dokonać, trzeba żyć.


15 czerwca 2017

CHLEB NIEBIAŃSKI DAŁ NAM PAN

A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom, mówiąc: «Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje». Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im, mówiąc: «Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. Lecz powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z tego owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę z wami nowy, w królestwie Ojca mojego». Po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej /Mt 26, 26-30/.

Św. Cyryl Jerozolimski tak pisał o Eucharystii: 
Skoro tedy Chrystus sam powiedział o chlebie: To jest Ciało moje, któż odważy się teraz powątpiewać. I skoro On sam zapewnił i rzekł: To jest Krew moja, któż będzie wątpił, mówiąc, że to nie jest Krew Jego. Dlatego z najgłębszym przekonaniem przyjmujemy te dary jako Ciało i Krew Chrystusa, bo pod postacią chleba dają ci Ciało a pod postacią wina dają ci Krew. I gdy przyjmujesz Ciało i Krew Chrystusa, stajesz się jednego Ciała i jednej Krwi z Nim.


10 czerwca 2017

KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI W POLSCE POZOSTAJE WIERNY EWANGELII!

W ostatnich miesiącach - w związku z różnorodną interpretacją adhortacji papieża Franciszka "Amoris laetitia" - poszczególni biskupi, czy też całe episkopaty w różnych krajach wprowadziły nowe regulacje dotyczące możliwości przyjmowania Komunii św. przez osoby, które - będąc związane ważnym kościelnym węzłem małżeńskim - są rozwiedzione w sensie cywilnym i weszły w nowe związki, które w świetle prawa Bożego są związkami cudzołożnymi.


Natomiast Episkopat Polski na ostatnim spotkaniu potwierdził dotychczasowe nauczanie Kościoła katolickiego, zawarte w dokumencie św. Jana Pawła II "Familiaris consortio", tzn., że jedyną okolicznością, która osobom rozwiedzionym i żyjącym w nowym związku cywilnym umożliwia przystąpienie do Komunii św. jest pełna wstrzemięźliwość seksualna, czyli to, co nazywamy "białym małżeństwem".
Mówi o tym ks. Paweł Rytel-Andrianik, rzecznik Episkopatu Polski

KOŚCIÓŁ RZYMSKOKATOLICKI W POLSCE
POZOSTAJE WIERNY EWANGELII!
CHWAŁA PANU!!!


05 czerwca 2017

DOBRA NOWINA DLA WIELKICH TEGO ŚWIATA

Panowie i panie, którzy uważacie się za wielkich tego świata:
oto dobra nowina dla was:

NIE JESTEŚCIE BOGAMI!

Niedawno umarł David Rockefeller - najstarszy miliarder świata - który przeżył 101 lat.
Kilka dni temu zmarł Zbigniew Brzeziński, doradca prezydentów USA i jeden z reżyserów polityki międzynarodowej.

Umarło wielu, którzy siebie uważali za bogów, czy inni ich tak odbierali.
Umrze każdy, choc nie każdy o tym pamięta.

I dla was, którzy sprawujecie jakąkolwiek władzę, słowa przestrogi, z Księgi Mądrości:

Słuchajcie więc, królowie, i zrozumiejcie,
nauczcie się, sędziowie ziemskich rubieży!
Nakłońcie ucha, wy, co nad wieloma panujecie
i chlubicie się mnogością narodów,
bo od Pana otrzymaliście władzę,
od Najwyższego panowanie:
On zbada uczynki wasze i zamysły wasze rozsądzi.
Będąc bowiem sługami Jego królestwa, nie sądziliście uczciwie
aniście prawa nie przestrzegali,
aniście poszli za wolą Boga,
przeto groźnie i rychło natrze On na was,
będzie bowiem sąd surowy nad panującymi.
Najmniejszy znajdzie litościwe przebaczenie,
ale mocnych czeka mocna kara.
Władca wszechrzeczy nie ulęknie się osoby
ani nie będzie zważał na wielkość.
On bowiem stworzył małego i wielkiego
i jednakowo o wszystkich się troszczy,
ale możnym grozi surowe badanie.
Do was więc zwracam się, władcy,
byście się nauczyli mądrości i nie upadli.
Bo ci, co świętości święcie przestrzegają,
dostąpią uświęcenia,
a którzy się tego nauczyli, ci znajdą [słowa] obrony.
Pożądajcie więc słów moich,
pragnijcie, a znajdziecie naukę /Mdr 6, 1-11/

Ilustracją do tego wpisu będzie fotografia nagrobka z Katedry w Madrycie

Oto tłumaczenie inskrypcji:
Tu spoczywa ten, który za życia był znamienitym panem...
"za życia", bo wieczność ma zupełnie inne kryteria.01 czerwca 2017

DZIEŃ DZIECKA

Kim jestem?
Dzieckiem.
Najpierw dzieckiem.
Dziedzicem genów moich rodziców.
Dziedzicem ich życia, zmagań, sukcesów i porażek, a także emocji, uczuć związanych z tymi przeżyciami.

Ale nie tylko.
Jestem oryginałem.
Niepowtarzalnym istnieniem ludzkim.

-------------------------------------------

Kim jestem?
Dzieckiem.
Jako chrześcijanin jestem także dzieckiem Boga.
Bóg jest moim Ojcem, Jezus Pan jest moim Bratem.
Mam Brata, który jest Bogiem.


A jeśli czytasz te słowa i nic z tego nie rozumiesz,
albo ogarnia cię smutek, lub złość,
pamiętaj, że są ludzie, którzy się modlą, żeby cienie wydarzeń,
czy też ludzkich czynów nie zaciemniały tej prawdy

Z listu św. Pawła Apostoła do Rzymian

Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi. Nie otrzymaliście przecież ducha niewoli, by się znowu pogrążyć w bojaźni, ale otrzymaliście ducha przybrania za synów, w którym możemy wołać: «Abba, Ojcze!» Sam Duch wspiera swym świadectwem naszego ducha, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Jeżeli zaś jesteśmy dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa, skoro wspólnie z Nim cierpimy po to, by też wspólnie mieć udział w chwale /Rz 8, 14-17/