29 grudnia 2021

KTO RZĄDZI ŚWIATEM?

Kiedy spoglądamy uważnie na świat, w którym żyjemy, kiedy zauważamy, że niektóre procesy społeczne, czy podejmowane decyzje, obecne są - niemal w tej samej postaci - w wielu regionach świata, zastanowić może, w jaki sposób i gdzie te decyzje są podejmowane: czy istnieją jakieś centra nieformalnej władzy, czy rządzi masoneria, czy jakaś inna może organizacja...

Ciekawe treści na ten temat prezentowane są w poniższej rozmowie. Zachęcam do wysłuchania.