14 września 2021

ZNIKAJĄCE DZIECI

Wychowanie to proces, to umiejętność podejmowania działań długofalowych, by ukształtować w wychowanku postawy, wartości, tak aby jako dorosły człowiek chciał się nimi dobrowolnie kierować.

Wychowanie - to także umiejętność uszanowania indywidualności wychowanka, rozwijania w nim tych darów, talentów, którym go Bóg obdarzył; a co za tym idzie - powstrzymywanie się od narzucania wychowankowi, szczególnie jeśli chodzi o własne dziecko, własnych niespełnionych ambicji...

Wychowanie to interakcja, a wychowanek nie jest gliną do ukształtowania, ale człowiekiem.

Wychowanie - to także gotowość słuchania: słów wypowiedzianych i niewypowiedzianych...

Tytuł tego wpisu jest tytułem kolejnego już filmu Reżysera Życia, do obejrzenia którego gorąco zachęcam, szczególnie tych wychowawców i rodziców, którzy myślą, że zawsze  wiedzą wszystko - lepiej...