29 września 2017

ANIOŁOWIE I ARCHANIOŁOWIE

W dniu, w którym obchodzimy święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, chciałbym zaproponować wysłuchanie audycji o aniołach, przygotowanej przez Radio Rodzina Diecezji Kaliskiej.
Inspiracją do powstania tej audycji był Dzień Anioła, obchodzony w jednej ze szkół podstawowych. W pierwszej części nagrania znajduje się relacja z tego wydarzenia. Druga część ( od 17 min. 10 sek.) to rozmowa, która dotyczy właśnie aniołów.
28 września 2017

"NIEBO GWIAŹDZISTE NADE MNĄ..."

"Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię"/Rdz 1/.

Prawda o Bogu Stwórcy jest fundamentalną prawdą chrześcijaństwa i mówi ona przede wszystkim, że Bóg nie jest częścią tego świata, że nie może być utożsamiony ze światem jako całością, lub z jego "duszą".
Prawda o Bogu Stwórcy mówi o tym, że Bóg, który stworzył ten świat, jest od tego świata nieskończenie większy.

Co więcej - jak mówli Listo do Hebrajczyków - stworzenie nie jest aktem jednorazowym, ale trwa:
"Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi" /Hbr 1/.

Co więcej, ten Syn - nie przestając być Bogiem - stał się człowiekiem, a w Eucharystii stał się Pokarmem na życie wieczne...

 A poniżej ciekawa prezentacja rozmiarów Kosmosu
24 września 2017

JEZUS CHRYSTUS SPEŁNIENIEM PRAGNIEŃ KAŻDEJ RELIGII

Każda religia jest jakimś echem pragnienia człowieka, by nawiązać kontakt z Istotą, która jest ponad nim, by zasypać przepaść która istnieje między ziemią a niebem. 

Patrząc z tej perspektywy, możemy wyróżnić religie oddolne i odgórne. Religie oddolne to te wszystkie religie, w których człowiek próbuje odgadnąć, jaka jest ta Istota i jak się z nią kontaktować. Do tej grupy należy większość religii.

Są też religie odgórne, w których to Bóg wychodzi ku człowiekowi. To wychodzenie Boga ku człowiekowi – albo inaczej: wchodzenie Boga w historię człowieka – zaczęło się od Abrahama. Kolejną szczególną postacią, przez którą Bóg oddziałuje na historię ludzi jest Mojżesz. Następnie byli prorocy, którzy przekazywali ludziom słowa Boga: te słowa objawiały Jego wolę, wzywał do nawrócenia, a także zwiastowały przyszłość.

Szczytowym etapem rozwoju religii jest Osoba Jezusa Chrystusa i chrześcijaństwo zrodzone z Jego Śmierci i Zmartwychwstania.
Dlaczego? 
Bo chrześcijanie wyznają, że Jezus jest Bogiem-Człowiekiem, to znaczy, że w Nim przepaść między niebem i ziemią została zlikwidowana, ponieważ On łączy w sobie w sposób nierozerwalny te dwie rzeczywistości: Bóstwo i Człowieczeństwo, czyli również niebo i ziemię.