czwartek, 28 września 2017

"NIEBO GWIAŹDZISTE NADE MNĄ..."

"Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię"/Rdz 1/.

Prawda o Bogu Stwórcy jest fundamentalną prawdą chrześcijaństwa i mówi ona przede wszystkim, że Bóg nie jest częścią tego świata, że nie może być utożsamiony ze światem jako całością, lub z jego "duszą".
Prawda o Bogu Stwórcy mówi o tym, że Bóg, który stworzył ten świat, jest od tego świata nieskończenie większy.

Co więcej - jak mówli Listo do Hebrajczyków - stworzenie nie jest aktem jednorazowym, ale trwa:
"Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat. Ten [Syn], który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi" /Hbr 1/.

Co więcej, ten Syn - nie przestając być Bogiem - stał się człowiekiem, a w Eucharystii stał się Pokarmem na życie wieczne...

 A poniżej ciekawa prezentacja rozmiarów Kosmosu




Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza