24 listopada 2020

DZIEŃ GNIEWU – DIES IRAE

Na ostatnie dni roku liturgicznego Kościół daje nam teksty biblijne mówiące o końcu świata i o Sądzie Ostatecznym.

W dni powszednie (cykl czytań: rok II) czytana jest Apokalipsa, Ewangelia mówi m.in. o zburzeniu świątyni jerozolimskiej, o znakach zapowiadających powtórne przyjście Pana Jezusa.

Jednym z utworów muzycznych wpisujących się w ten klimat jest hymn „Dies Irae” – Dzień gniewu.

A tutaj znajdują się słowa (wersja łacińska i polska)

Wielu wyda się pewnie, że ten utwór to średniowiecze, bo dziś mówi się raczej o Bożym Miłosierdziu, o przebaczeniu…

Problem polega na tym, że dar Bożego Miłosierdzia zakłada uprzednie przyznanie się człowieka do winy, uznanie własnej grzeszności.

A co mamy dzisiaj?

Człowiek często sam się rozgrzesza, usprawiedliwia, a jeśli już bije się w piersi, to raczej cudze a nie swoje…

Kiedyś – choćby w średniowieczu – ludzie grzeszyli pewnie tak samo jak i dzisiaj, ale wtedy też pokutowali.

Była świadomość grzechu, był lęk przed Bożą sprawiedliwością, ale była też świadomość Bożej Miłości. Wystarczy poczytać dzieła mistyków (Jan od Krzyża, Teresa z Avila, XVI wiek), żeby się o tym przekonać.

A dziś ocieramy się o grzech przeciw Duchowi Świętemu. Zamiast nawrócenia, ludzie domagają się możliwości grzeszenia bez konsekwencji; domagają się możliwości wyboru grzechu i trwania w nim.

Możliwość wyboru jest. Konsekwencje jednak również będą - jeśli nie na tym świecie, to po śmierci, czy się to komuś podoba, czy też nie...


------------------------------------------------------------------

A tu muzyka do "Dies Irae" skomponowana przez Mozarta
18 listopada 2020

BŁ. KAROLINA KÓZKÓWNA - ODWAGA, CZYSTOŚĆ I WIERNOŚĆ

Dzisiejszy świat jest pełen sprzeczności i zamętu, braku nadziei i zagubienia.
Dotyczy to w zasadzie wszystkich dziedzin życia.
Sytuacja jest tym bardziej problematyczna, że ludzie patrzą na świat często za pomocą mediów, ulegając wpływom - czasem już bezkrytycznie - medialnego matriksa.

Zagubienie zauważalne jest m.in. w dziedzinie moralnej i religijnej. 


Ponieważ dziś (18 listopada) przypada wspomnienie Bł. Karoliny Kózkówny, chciałbym przypomnieć wartości, których przestrzeganie uchroniłoby - i nadal może uchronić - wiele istnień ludzkich, narodzonych i nienarodzonych, przed destrukcją, krwią i śmiercią.

Są nimi: odwaga, czystość i wierność.

Odwaga - w obronie własnej godności i dobra innych.
Czystość - uznanie, że godziwe i moralnie dopuszczalne jest jedynie współżycie seksualne między mężczyzną i kobietą w ramach małżeństwa sakramentalnego i stosowanie się do tej zasady.
Wierność - posłuszeństwo Bogu i Jego przykazaniom, spójność między wyznawanymi zasadami a decyzjami i sposobem życia; dotrzymywanie słowa złożonym deklaracjom.

Jako ilustrację proponuję film "Zerwany kłos" o historii życia bł. Karoliny