26 listopada 2018

PROWOKACJA?

Generalnie politykom nie ufam.
Jeśli jednak miałbym wziąć pod uwagę opinię, czy zdanie jakiegoś polityka, najpierw bym sprawdził, czy jego decyzje są racjonalne, czy też emocjonalne.
Biorąc pod uwagę sprawę domniemanego otrucia podwójnych szpiegów, czy też ostatnie rozdmuchane przez media wydarzenia, wyraźnie widać, kto racjonalnie się nie zachowuje...

Niedawno świętowaliśmy 100-lecie niepodległości Polski.
Pięknie.
Ale już w XIX wieku jakiś dyplomata powiedział o nas, Polakach, że podejmujemy działania pozorne...
Czy nie jest to także dziś - przynajmniej w pewnej mierze - prawdą o nas?
Pięknie, że był Marsz Niepodległości, że wzięli w nim udział przede wszystkim "zwykli" Polacy, którzy chcieli zademonstrować miłość do Ojczyzny, a niekoniecznie wyrażać poparcie lub brak poparcia dla jakichś opcji.
Ale co dziś tak na prawdę znaczy dla kraju NIEPODLEGŁOŚĆ?
Jeśli kraj jest zadłużony, to czy wolno mu być rzeczywiście niepodległym?

Wyrażanie poparcia dla jednej czy drugiej strony konfliktu winno być racjonalne i oparte na rzeczywistej analizie przebiegu wypadków, powinno zakładać bezstronne wysłuchanie (i usłyszenie) obu stron...
Inaczej można - niestety - odnieść wrażenie, że głos w obronie suwerenności jakiegoś kraju jest niesuwerenny, że jest wynikiem zależenia (poprzez długi) od wielkich zwolenników wojny. A przecież wszyscy wiedzą, że ci, co wojnę wywołują, na wojnę nie pójdą...

A jeśli już mowa o wojnie, warto wysłuchać, co ma do powiedzenia jeden z głównych bohaterów filmu Patriota (reż. M. Gibson) - od 16 minuty trwania filmu....
 [Zobacz tutaj]

25 listopada 2018

MIECZ NIE PRZETNIE PŁYNĄCEJ WODY...

Kiedyś spotkałem się z ciekawym stwierdzeniem, które brzmiało mniej więcej tak: "miecz przetnie ciało stałe, ale nie przetnie płynącej wody".
Miecz żadnej krzywdy płynącej wodzie nie zrobi. Woda go po prostu opłynie.

Podatność...
Podatność na zranienia.
Nie zawsze mam wpływ na to, jak do mnie odnosi się drugi człowiek.
Nie zawsze mam wpływ, jak on mnie traktuje...

Jednak w jakimś stopniu - może większym niż mogłoby to się wydawać - ode mnie zależy to, jaki skutek takie działanie wywiera na mnie...

Tu chodzi o wolność i władzę..., o to, ile władzy nade mną i dlaczego udzielam komuś, kto na nią nie zasługuje...

Warto przywołąć tutaj Ewangelię, której fragment czytaliśmy dziś (Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata) w Kościele (J 18,33 - 19, 12).
Pan Jezus wobec Piłata jest wolny. Poddaje sie jego władzy, ale nie jest do tego zmuszony - On sam oddaje życie. Bo wie, Kim jest. Bo wie, że ma oparcie w Ojcu, który w Tajemnicy Chrztu w Jordanie, w Tajemnicy Taboru, potwierdza Jego misję.

Jeśli jesteś zbyt podatny na zranienia ze strony innych, poproś Pana Jeusa, żeby mocą Ducha Świętego - Którego jedym z obrazów jest właśnie woda - od tej przesadnej podatności cię uwolnił:  Chryste dotknij mnie

01 listopada 2018

TEMPUS FUGIT, AETERNITAS MANET. CZAS UCIEKA WIECZNOŚĆ CZEKA...

Czas ucieka, wieczność czeka.

Czy rzeczywiście czas ucieka?
Przywykliśmy do takiego stwierdzenia, ale…
czym w ogóle jest czas?


Jedną z odpowiedzi jest, że czas to pojęcie pierwotne, niedefiniowalne.
Rodzimy się w czasie, żyjemy w czasie, umrzemy w czasie…

Świat został stworzony… w czasie?
A może razem z czasem?
Czy czas istniał, zanim świat - świat materialny - został stworzony?

Świat – to przestrzeń.
Przestrzeń zawierająca materię.

Czy niebo – to też przestrzeń?
Skoro w niebie nie ma czasu [w sensie: tam czas nie istnieje], to może mówienie o niebie jako o przestrzeni może dokonywać się jedynie w sposób analogiczny?

Czym jest czas?
Może jest tym, czym dla rzeki są brzegi?
Może czas nie płynie, lecz jest w jakimś sensie nieruchomym punktem odniesienia, dzięki któremu dostrzegamy, że życie płynie?
Przecież to, że coś się porusza, stwierdzamy na podstawie istnienia czegoś, co się nie porusza… względnie porusza się z inna prędkością, w innym kierunku…

A może czas jest przestrzenią dla przestrzeni, w której zanurzona jest materia?

Nie będę już więcej dziś pisał… nie mam CZASU

:-)

Za dużo pytań za mało odpowiedzi, 
może potrzeba więcej cz... może potrzeba więcej życia..., żeby lepiej pojąć czym jest czas...