czwartek, 1 września 2016

DOMINUS JESUS


Skąd nazwa tego bloga?
Jest to przede wszystkim wyznanie wiary.
Dominus Jesus - po polsku znaczy: Pan Jezus.
Słowo "Pan" nie występuje tutaj w sensie potocznym, jak w sformułowaniu pan Stanisław, czy pan Zenek.

Formuła Pan Jezus ma sens: Jezus jest Bogiem.
Skąd to się wzięło?
Imię, które Bóg objawił Mojżeszowi na Synaju to JHWH i jest ono wymawiane w naszej tradycji religijnej jako Jahwe.
Jednak dla Izraelitów to Imię było święte i nie wymawiali go, nawet jeśli znajdowało się ono w tekście Pisma świętego. Zamiast niego wypowiadali słowo Adonai. Greckie Pismo święte słowo Adonai tłumaczy przez "Kyrios", po łacinie brzmi ono Dominus, a po polsku Pan.

I dlatego
Pan Jezus = Bóg Jezus, Jezus jest Bogiem.


On [Chrystus], istniejąc w postaci Bożej,
nie skorzystał ze sposobności,
aby na równi być z Bogiem,
lecz ogołocił samego siebie,
przyjąwszy postać sługi,
stawszy się podobnym do ludzi.
A w zewnętrznym przejawie, uznany za człowieka,
uniżył samego siebie,
stawszy się posłusznym aż do śmierci -
i to śmierci krzyżowej. 
Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył
i darował Mu imię
ponad wszelkie imię,
aby na imię Jezusa
zgięło się każde kolano
istot niebieskich i ziemskich i podziemnych.
I aby wszelki język wyznał,
że Jezus Chrystus jest PANEM -
ku chwale Boga Ojca.
/Flp 2, 6-11/


Wyznanie "Jezus jest Panem" jest fundamentalne dla chrześcijaństwa.
Nasza wiara narodziła się z Tajemnicy Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, który jest Źródłem i Celem naszego życia.


Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza