poniedziałek, 5 września 2016

JAKI KOŚCIÓŁ?


Czasem w debacie publicznej pojawia się pytanie, jaki ma być Kościół: zamknięty czy otwarty, "toruński", czy "krakowski", tradycyjny czy postępowy...

Jaki ma być?
Wierny.
Wierny swemu Boskiemu Założycielowi - Jezusowi Chrystusowi,
wierny Jego słowu: słowu spisanemu na kartach Pisma świętego, jak również odczytanemu i wcielonemu w życie przez 20 wieków istnienia Kościoła.

Myślę, że można by tu zacytować słowa z filmu "Dawca Pamięci":
"Wspomnienia nie opisują przeszłości. Wyznaczają przyszłość. Możesz ją zmienić. Uczynić lepszą".

W Encyklice Redemptor hominis, św. Jan Paweł II napisał: "człowiek jest drogą Kościoła", wzywając niejako Kościół, by ciągle na nowo uczył się rozumieć sytuację, położenie czy problemy ludzi do których wychodzi z orędziem Ewangelii.
Jednak te słowa, wyrwane z kontekstu, mogą być również źle rozumiane.

Człowiek jest drogą Kościoła w tym sensie, że Kościół trzymając się jedną ręką Pana Jezusa, wyciąga drugą rękę ku konkretnym ludziom, prowadząc ich do Zbawiciela.
Jeśliby jednak Kościół - idąc za człowiekiem - puścił rękę Zbawiciela, mógłby zatracić to, co jest jego misją: głoszenie Ewangelii i uobecnianie w świecie zbawienia, którego Dawcą jest Jezus Chrystus: Droga, Prawda i Życie (por. J 14,6).
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza