wtorek, 9 maja 2017

WYBAW NAS PANIE OD ZŁA WSZELKIEGO ...

W Liturgii Mszy św. są słowa, które wypowiadają wszyscy uczestniczący, ale są również słowa wypowiadane przez pojedyncze osoby, jak na przykład czytania, palm, czy komentarze.

Są też w czasie Mszy św. słowa zastrzeżone tylko dla kapłana. Do nich należą np. słowa Modlitwy Eucharystycznej (z wyjątkiem oczywiście odpowiedzi na Aklamację po Przeistoczeniu). Wierni do tych słów nie powinni się włączać, nawet po cichu, choć można, a nawet powino się, w skupieniu śledzić te słowa.

Do tekstów wypowiadanych tylko przez kapłana należy również EMBOLIZM. Są to słowa, które kapłan wypowiada po modlitwie Ojcze nasz, a które stanowią w pewnym sensie rozwinięcie końcowych wezwań tej modlitwy.

Oto tekst Embolizmu:

Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.

Warto na te słowa zwrócić uwagę, może nawet nauczyć się ich na pamięć i modlić się nimi nie tylko w milczeniu czasie Eucharystii, ale także poza Mszą św.
Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza