czwartek, 27 kwietnia 2017

MODLITWA O UWOLNIENIE

W środę II Tygodnia Okresu Wielkanocnego czytany jest fragment Dziejów Apostolskich, który ukazuje uwolnienie Apostołów z więzienia, by mogli głosić słowo życia.

"Wówczas arcykapłan i wszyscy jego zwolennicy, należący do stronnictwa saduceuszów, pełni zazdrości zatrzymali Apostołów i wtrącili ich do publicznego więzienia. Ale w nocy anioł Pański otworzył bramy więzienia i wyprowadziwszy ich powiedział: Idźcie i głoście w świątyni ludowi wszystkie słowa tego życia! Usłyszawszy to weszli o świcie do świątyni i nauczali. Tymczasem arcykapłan i jego stronnicy zwołali Sanhedryn i całą starszyznę synów Izraela. Posłali do więzienia, aby ich przyprowadzono. Lecz kiedy słudzy przyszli, nie znaleźli ich w więzieniu. Powrócili więc i oznajmili: Znaleźliśmy więzienie bardzo starannie zamknięte i strażników stojących przed drzwiami. Po otwarciu jednak nie znaleźliśmy wewnątrz nikogo. Kiedy dowódca straży świątynnej i arcykapłani usłyszeli te słowa, nie mogli pojąć, co się z nimi stało. Wtem nadszedł ktoś i oznajmił im: Ci ludzie, których wtrąciliście do więzienia, znajdują się w świątyni i nauczają lud. Wtedy dowódca straży poszedł ze sługami i przyprowadził ich, ale bez użycia siły, bo obawiali się ludu, by ich samych nie ukamienował" (Dz 5,17-26).

Gdy proszę Pana o uwolnienie, czy jestem gotów podjąć się głoszenia Jego wielkich dzieł, Jego zbawienia, Jego Mocy i nadchodzącego sądu?

Jako ilustrację muzyczną do tego fragmentu chciałbym zaproponować Pieśń Dawida, zespołu Kelly Family.
Tekst tego utworu można potraktować jako zaproszenie Pana Jezusa do pójścia za Nim, by dzielić z Nim życie...


A oto tekst (za tekstowo.pl)

Who’ll come with me?   /   Kto pójdzie ze mną?
Don’t be afraid,   /   Nie obawiaj się,
I know the way.   /   Znam drogę.
Who’ll sing with me?   /   Kto zaśpiewa ze mną?
Don’t be afraid,   /   Nie obawiaj się,
I’ll know the way.   /   Poznam drogę.
Who’ll dance with me?   /   Kto zatańczy ze mną
All through the world,   /   Poprzez świat?
Don’t be afraid,   /   Nie obawiaj się,
I’ll show the way.   /   Pokażę drogę.

We’ll go with you.   /   Pójdziemy z tobą,
We searched the way   /   Znaleźliśmy sposób,
To find your star.   /   Znajdziemy twoja gwiazdę.
Who’ll come with us?   /   Kto pójdzie z nami?
Don’t be afraid,   /   Nie obawiaj się,
We found the way.   /   Znaleźliśmy drogę.

Who’ll fly with me   /   Kto poleci ze mną
To reach a star?   /   By dosięgnąć gwiazd?
Don’t be afraid,   /   Nie obawiaj się,
I know the way.   /   Znam drogę.

Hello to all you young ones,   /   Witajcie, wszyscy młodzi,
Our foundest hopes   /   Nasze odnalezione nadzieje
Now rest in you.   /   Teraz należą do was.
Remember there’s nothing   /   Pamiętaj, nie ma niczego,
     you can’t do                              czego nie możesz zrobić,
So believe and be brave.   /   Więc uwierz i bądź odważny.

Who’ll be my friend   /   Kto będzie moim przyjacielem
And walk with me   /   I pójdzie ze mną?
And sing this song?   /   I zaśpiewa tę piosenkę?
Who’ll love with me?   /   Kto pokocha ze mną?
We’ll change the world   /   Zmienimy świat
And set it free.   /   I go uwolnimy.

We’ll walk with you.   /   Pójdziemy z tobą,
We’ll be your friend.   /   Będziemy twoimi przyjaciółmi,
We’ll sing your song.   /   Zaśpiewamy twoją piosenkę,
We know the way.   /   Znamy drogę.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza