poniedziałek, 30 października 2017

WARUNKI ZYSKANIA ODPUSTU ZUPEŁNEGO


1. Stan łaski uświęcającej
2. Przyjęcie Komunii św. (z jedną przyjętą Komunią św. może być związany jeden odpust zupełny)
3. Modlitwa w intencjach wskazanych na dany dzień przez Ojca św. (np. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Wierzę w Boga)
4. Decyzja o zerwaniu z przywiązaniem do jakiegokolwiek grzechu, także lekkiego, czyli decyzja o nawróceniu (ten warunek jest chyba najtrudniejszy do spełnienia)
5. Spełnienie jednej z niżej wymienionych czynności:
 • Nawiedzenie cmentarza i modlitwa za zmarłych (odpust ten można zyskać od 1 do 8 listopada)
 • Półgodzinna Adoracja Najświętszego Sakramentu
 • Odmówienie części Różańca świętego (pięciu tajemnic) przed Najświętszym Sakramentem, lub we wspólnocie (co najmniej dwie osoby)
 • Koronka do Bożego Miłosierdzia odmówiona przed Najświętszym Sakramentem (dotyczy tylko terenu Polski)
 • Odprawienie Drogi Krzyżowej w miejscu, gdzie jest formalnie ustanowiona Droga Krzyżowa (tam gdzie są Stacje Drogi Krzyżowej)
 • Półgodzinna lektura Pisma św. (chodzi o modlitewne czytanie, czyli wsłuchiwanie się w to, co mówi do mnie przez to słowo Pan Bóg; czym innym jest natomiast czytanie w celu poznania historii poszczególnych osób z historii zawartych w Biblii)
 • Modlitwa w kościele(lub kaplicy), w którym obchodzone są uroczystości odpustowe
 • W Roku Miłosierdzia: Modlitwa w kościele(lub kaplicy), który ustanowiony został Bramą Miłosierdzia
 • Pełny wykaz dzieł, z którymi związany jest odpust zupełny jest tutaj

Odpust można ofiarować za osobę zmarłą lub za siebie. Nie można ofiarować z inną osobę żyjącą.


Przyjęcie Komunii św.  i wypełnienie pozostałych warunków zyskania odpustu zupełnego nie musi mieć miejsca tego samego dnia, jednak stan łaski uświęcającej jest wymagany w czasie spełniania wszystkich poszczególnych warunków.

Odpust można ofiarować przy pomocy np. takich słów:
Panie Boże, pragnę ofiarować Ci odpust zupełny związany z przyjętą Komunią św., z modlitwą w intencjach Ojca św. i z... (wymienić konkretną spełnioną czynność). Ofiaruję ten odpust za zmarłego (zmarłą) ..., ofiaruję go za siebie.Oprócz odpustów zupełnych istnieją odpusty cząstkowe.
Chcąc uzyskać odpust cząstkowy należy pamiętać o trzech warunkach ogólnych:
1. Wierny dostępuje odpustu cząstkowego, jeśli w czasie spełniania swoich obowiązków i w trudach życia wznosi myśli do Boga z pokorą i ufnością, dodając w myśli jakiś akt strzelisty, np. "Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami".
2. Jeśli wierny powodowany motywem wiary przyjdzie z pomocą potrzebującym współbraciom, pomagając im osobiście lub dzieląc się z nimi swoimi dobrami, uzyskuje odpust cząstkowy.
3. Gdy wierny w intencji umartwiania się, odmówi sobie czegoś godziwego, a przyjemnego dla siebie, uzyskuje odpust cząstkowy. Warunek ten ma zachęcić wiernych do praktykowania dobrowolnych umartwień.
Przykłady bardziej znanych modlitw, do których odmawiania przywiązane są odpusty cząstkowe:
 • Anioł Pański,
 • Duszo Chrystusowa,
 • Wierzę w Boga,
 • Psalm 129,
 • Litanie zatwierdzone dla całego Kościoła (obecnie 6),
 • Pomnij o Najdobrotliwsza Panno Maryjo,
 • Wieczny odpoczynek,
 • Witaj Królowo,
 • Pod Twoją obronę,
 • Ciebie Boga wysławiamy,
 • Stworzycielu Duchu przyjdź,
 • Magnificat,
 • odmawianie Różańca Św.,
 • odprawienie Drogi Krzyżowej,
 • nawiedzenie Najświętszego Sakramentu,
 • odwiedzenie kościoła lub cmentarza z modlitwą za Ojca św. i zmarłych
 • oraz za samo uczynienie znaku Krzyża Św. 

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza